بستور در رسانه ها

 • warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit($form, &$form_state, &$options) should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 181.
 • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate($form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/bastour.ir/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.

پنجمین نشست بین المللی ترویج زبان وادب پارسی

1

 درپنجمین نشست بین المللی ترویج زبان وادب پارسی دردانشگاه یزد نقالی گروه بستورمورد توجه استادان زبان پارسی ایرانی وخارجی قرارگرفت

صدای نقالها دیگر به گوش نمی رسد

حیات و پویایی نقالی رو به زوال است .صدای نقالها دیگر به گوش نمی رسد. داستان سرایی، قدیمی ترین شکل ادبیات شفاهی است.هزاران سال پیش از آن که صنعت چاپ و نوشتن به صورت پدیده ای فراگیر درآید، ادبیات شفاهی به صورت قصه گویی رواج داشته و بخش مهمی از هر جامعه بوده و هنوز هم  وجود دارد. نقالان از گذشته ،تاریخ ماجراهای قهرمانان ، پستی های دشمن خدایان ،اهریمنان و نیروهای ماورای طبیعت، سخنها می گفتند .

نقال عاشق از دردهای آسمانی می گوید ...

گروه فرهنگ و ادب: این شماره سوژه ای تصادفی پیدا کردیم که به هنر فراموش شده ی نقالی و دردلهای یک نقال عاشق می پردازد و بی مناسبت با سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی این حماسه سرای بزرگ ایران زمین نیز نیست.